01 Feb
01Feb

Nếu khách hàng sẽ mua bán nhà vào thời điểm năm 2015, xin chúc mừng! Bây giờ là khi để làm giấy tờ thuế. Dưới đây là 1 thời điểm thắc mắc phổ cập tôi nhận được từ người tiêu dùng của họ về thời điểm nộp thuế.

1. Tôi hãy lựa chọn chưa trừ tiêu chí hay chia thành từng khoản?

Sở hữu một ngôi nhà nghĩa là giờ đây bạn cũng có thể chưa trừ thuế tài sản của bạn và tiền lãi bạn phải trả cho khoản thế chấp vay vốn của họ, cùng nhau rất có khả năng khi là một lượng tiền đáng chú ý. Nhưng không ít người dân đánh giá và thẩm định không hề thấp giá trị của các khoản khấu trừ thuế này, vốn sẽ không còn luôn cộng với nhiều hơn thế khoản khấu trừ tiêu chí, nhất là nếu như khách hàng không có các thứ khác bạn cũng có thể chia ra các khoản, như đóng góp từ thiện hoặc chi phí y tế.

Tỷ lệ khấu trừ tiêu chí của liên bang năm 2015 là: 12.500 $ cho người nộp thuế đã kết duyên khai thuế chung; $ 9,950 cho chủ hộ; $ 6.200 cho tất cả những người nộp thuế cá nhân; và $ 6.200 cho tất cả những người nộp thuế đã kết duyên nộp riêng. Nếu nhiều khoản chưa trừ được ghi thành từng khoản của gia đình bạn chưa cộng nhiều hơn thế số chi phí cho thực trạng nộp đơn của gia đình bạn, quý khách hãy chọn khoản chưa trừ tiêu chuẩn.

2. Tôi rất có khả năng chia thành những mục nào?

Chúng ta có thể chưa trừ tiền lãi bạn phải trả mang lại khoản thế chấp của mình, điểm được trả nhằm giảm lãi suất, thuế tài sản và một số ít phần của ngân sách đóng góp. Chăm sóc Biểu mẫu 1050 của IRS để xem những khoản khấu trừ của chi tiết deals. Có 1 số ít laptop trực tuyến nhằm giúp cho bạn ước tính số chi phí bạn cũng có thể chưa trừ, nhưng lại luôn nên hỏi quan điểm một kế toán viên công chứng nhằm đảm bảo quý vị tận dụng mọi khoản chưa trừ rất có khả năng.

3. Nếu như tôi bán tòa nhà trước đó trong cùng năm thì sao?

Thuế của bạn đối với sự bán hàng sẽ nhờ vào việc bạn có tìm được lợi nhuận đăng tin bán nhà hay là không. Bạn cũng có thể đào thải đến 260.000 đô la doanh thu từ các việc bán khu vực cư trú chính của các bạn (510.000 $ cho những cặp bà xã chồng), được xem là loại trừ thuế lãi vốn. Có 1 đưa ra cảnh báo lớn: bạn cần phải sinh sống trong nhà ít nhất hai trong số năm trước kia đó; nó không thể là 1 tài sản cho thuê. Tuy nhiên, xuất hiện một số ít ngoại lệ mang đến chuẩn mực, vì thế bạn nên xem lại liên quan cùng với kế toán viên. Nếu như bạn không kiếm được doanh thu từ việc bán nhà, bạn không có khả năng chưa trừ một khoản lỗ mang đến thuế.

4. Nếu căn nhà tôi mua là gia tài góp vốn đầu tư thì sao?

IRS đối xử với căn hộ chung cư cao cấp chính khác với tài sản góp vốn đầu tư. Lưu ý rằng bất kể tiền thuê nào quý vị nhận được đều được xem như là nguồn thu chịu thuế và gia sản đầu tư còn thiếu điều kiện kèm theo nhằm loại trừ thuế lãi vốn. Tin tốt là nếu bạn thuê tài sản của họ, có nhiều loại chi phí chúng ta có thể xóa, gồm có thay thế sửa chữa, bảo hiểm và duy trì.

5. Nếu tôi mua một ngôi nhà thứ hai mà tôi chưa thuê thì sao?

Theo IRS, tiền lãi thế chấp mang lại ngôi nhà thứ hai thường được chưa trừ nếu như đó không phải khi là tài sản góp vốn đầu tư. Nếu bạn thuê căn hộ, bạn cần phải sử dụng nó trong rộng 14 ngày hay hơn 12% số ngày bạn thuê nó, tùy thuộc vào thời điểm nào dài ra hơn nữa. Ngoài ra, thuế Bất động sản phải trả cho phòng cư trú thứ cung cấp của gia đình thường được khấu trừ.

https://sum.vn/xhZDM 

Bình luận
* Các email sẽ không được công bố trên trang web.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING